Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 1 juni, 2023 - 14:35Uppdaterad: torsdag, 1 juni, 2023 - 15:10

LR köper vårdutbildning av Öppna högskolan

Landskapsregeringen godkänner Öppna högskolans offert för påbyggnadsutbildning för hälsovårdare. Den totala kostnaden blir 211 320 euro och utbildningen omfattar 60 studiepoäng. 

– Öppna högskolan ges i uppdrag att genomföra utbildningen så att rekrytering och lämplighetsprov genomförs under hösten 2023 och utbildningen inleds i början av 2024. Utbildningen ska kunna möta det förväntade behovet av nya hälsovårdare, skriver landskapsregeringen i beslutet. 

Utbildningen riktar sig till personal som har sjukskötarexamen, barnmorskeexamen eller förstavårdarutbildning eller liknande. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »