Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: lördag, 14 maj, 2022 - 10:00Uppdaterad: lördag, 14 maj, 2022 - 10:00
  • En försäljning av vindkraftsandelar kan vara aktuell.

LR kan sälja vindkraftsandelar

Det kan bli aktuellt för landskapsregeringen att sälja sina 230 andelar i Ålands vindandelslag.

Ett av kraven i certifieringsprocessen av TSO, Transmission System Operator gällande Kraftnät Åland Ab var att det inte bör förekomma några bindningar mellan produktion och distribution.

Landskapsregeringen är fullständig ägare av Kraftnät Åland Ab som står för distribution och därför kan en försäljning bli aktuell.

Datum för när ett beslut ska fattas är inte fastslaget och ärendet är under beredning. Ett beslut i frågan tas av ansvarig minister Christian Wikström.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »