Publicerad: tisdag, 4 februari, 2020 - 11:32Uppdaterad: tisdag, 4 februari, 2020 - 17:32
  • Skogsägare som drabbades hårt av Alfrida kan ansöka om ekonomiskt stöd. Arkivfoto: Nina Eriksén.

LR har bestämt stöd till Alfrida-drabbade markägare

Landskapsregeringen har nu bestämt hur stort stöd som kan betalas ut till de markägare vars skogsområden blev hårt drabbade av Alfrida.

- Man ska kunna få 80 procent av plantkostnaden, dock maximalt 500 euro, per hektar. När det gäller plantering så är det 50 procent av planteringskostnaden, men maximalt 200 euro per hektar. Gällande markberedning är det 50 procent av kostnaden, maximalt 200 euro per hektar, säger Mikael Sandvik, landskapsforstmästare vid landskapsregeringen.

Stödet är tänkt att gälla 2020-2022 och kan sökas av markägare vars skog är minst en halv hektar stor och som är förstörd på grund av stormen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »