Publicerad: tisdag, 15 oktober, 2019 - 17:18Uppdaterad: tisdag, 15 oktober, 2019 - 17:18
  • Landskapet beklagar EU:s beslut om fiskekvoter. På bilden näringsminister Camilla Gunell.

LR: Fiskebeslut drabbar Åland hårt

Landskapsregeringen beklagar EU-ländernas beslut om fiskekvoter i Östersjön för år 2020, där bland annat besluten angående torskfisket drabbar Åland hårt. Det skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.

I går fattade EU:s råd för jordbruk och fiske beslut om fiskekvoterna i Östersjön för år 2020. Riktat torskfiske i östra Östersjön upphör helt och laxkvoten sänks ytterligare.Beslutet innebär också en minskning av det åländska fisket av strömming och vassbuk.

-Vi har in i det sista arbetat för en särlösning för vårt kustnära fiske med nät. Dessvärre var det inte möjligt och jag är den första att beklaga beslutet, dock ser landskapsregeringen en möjlighet att fortsätta ett visst torskfiske inom ramen för det föreslagna undantaget för forskningsbaserat fiske. Arbetet för att nästa år säkerställa en proportionerlig lösning för våra åländska förhållanden börjar genast, kommenterar vice lantråd Camilla Gunell (s) i pressmeddelandet.