Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 14 juni, 2021 - 13:01Uppdaterad: måndag, 14 juni, 2021 - 13:16
  • Upphandlingen som blev domstolsärende handlade bland annat om byggnation av bro över Spettarhålet. Illustration: Landskapsregeringen.

LR får rätt i domstol – Eriksson Byggs besvär avslås

Landskapsregeringen gjorde inget fel när man avbröt upphandlingen av infrastrukturprojektet på västra Föglö. Det anser marknadsdomstolen som nyligen avslog Eriksson Bygg Ab:s besvär.

Bakgrunden är att Eriksson Bygg Ab vunnit upphandlingen av en byggnadsentreprenad för en färjehamn på Mellanholm, vägbyggnadsarbeten på Gripö, en bro över Spettarhålet och vägbyggnadsarbeten fram till Degerbyvägen. Sedan upphävde landskapsregeringen upphandlingsbeslutet med motiveringen att man inte längre behövde den nya infrastrukturen då man hade sagt upp avtalet om färjetrafik mellan Svinö och Mellanholm. Man hänvisade också till att de ekonomiska förutsättningarna hade försämrats till följd av coronapandemin.

Marknadsdomstolen skriver i sitt beslut att förändrat finansieringsläge och behov av upphandlingen är godtagbara skäl för att avbryta upphandlingen, och man anser att landskapsregeringen följde rättsreglerna som finns.

Eriksson Bygg åläggs att ersätta landskapsregeringens rättegångskostnader med 5.120 euro jämte dröjsmålsränta.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »