Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 8 november, 2016 - 11:30Uppdaterad: tisdag, 8 november, 2016 - 13:27
  • Ålands näringsliv berömmer landskapsregeringens hantering av Orklakrisen. Arkivfoto: Totte Vesterlund.

LR får gott betyg av Ålands näringsliv

Ålands Näringsliv publicerar sin trendbarometer tre gånger om året utgående från sex olika ämnesområden.

 

Ett av dom är konkurrenskraft där näringslivet anser att regeringen, i samband med Orklakrisen, visade ett tydligt ledarskap tillsammans med privata aktörer. Men samtidigt påpekas att det i slutändan gäller att se vem som betalar kalaset, om notan hamnar i det åländska samhället. Inom dethär området dras betyget ner på grund av att konkreta förslag saknas om till exempel småföretagaravdrag, arbetet med producentansvaret och förenklingen av affärstidslagen.

Kommunstrukturen svår

När det gäller samhällsservice tycker Ålands Näringsliv att regeringen inte kommit vidare när det gäller konkurrensutsättning av offentlig verksamhet. Däremot ses med tillförsikt på arbetet med kommunstrukturen som sägs vara en svår process som möts av revirtänkande och känslomässiga motargument.

Motiv för beskattningsrätt

Ålands Näringsliv är för en utveckling av självstyrelsen men saknar, utgående från den debatt som förs, både motiv och förslag till vad vi ska göra med beskattningsrätten. Näringsrätten vill näringslivet däremot avskaffa eller reformera eftersom man anser att den i dag varken utnyttjas eller kontrolleras. Även jordförvärvsrätten borde, enligt trendbarometern, förnyas bland annat för att kunna locka till ökad inflyttning av kvalificerad arbetskraft.

När det gäller entreprenörskap och hållbar utveckling får regeringen berömligt för sina strategiska målsättningar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »