Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 14 januari, 2022 - 05:53Uppdaterad: fredag, 14 januari, 2022 - 07:08
  • LR tycker det skapar en falsk trygghet om restauranger kräver coronapass då smittan sprids även bland vaccinerade. Arkivfoto.

LR emot ökad användning av coronapass

Landskapsregeringen är emot att utvidga den nationella användningen av så kallade coronapass.

Åland har ombetts komma med ett utlåtande i frågan eftersom Social- och hälsovårdsministeriet tagit fram ett lagförslag där det föreslås att coronapass ska kunna tillämpas nationellt med stöd av lag även när restriktioner inte är i kraft. Det föreslås att landskapsregeringen i vissa situationer ska kunna förpliktiga aktörer att kräva coronapass, och dessutom ska statsrådet kunna utfärda en förordning som förpliktar restauranger att kräva coronapass, vilket i praktiken betyder att statsrådet kan bestämma att coronapasset ska vara obligatoriskt i restauranger på Åland.

Landskapsregeringen anser inte att det finns tillräckligt med bevis för att krav på coronapass skulle minska risken för smittspridning. Man tycker också att det skapar en falsk trygghet då också vaccinerade nu i stor grad sprider smitta.

Man anser också att riket inte ska kunna bestämma om införande av coronapasskrav utan självstyrelsemyndigheternas medverkan då man anser att Åland har behörighet i frågan.

 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »