Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 19 april, 2021 - 16:03Uppdaterad: måndag, 19 april, 2021 - 16:05
  • Landskapsregeringen förlikas med en tidigare anställd.

LR betalar 55.000 euro i förlikning

En man som tidigare arbetat ombord på en av landskapets färjor har stämt landskapsregeringen då det inte funnits grundad anledning till att ingå tidsbestämda arbetsavtal, utan menar att dessa skulle ingåtts på tillsvidarebasis, samt att arbetsförhållandet upphört på ett olagligt sätt.

Mannen yrkade på två månaders uppsägningslön samt ersättning för ogrundad uppsägning, ett belopp på totalt drygt 70.000 euro plus ränta.
Landskapsregeringen motsatte sig samtliga krav.
Nu har parterna dock ändå nått ett förlikningsavtal. Landskapsregeringen betalar ett förlikningsbelopp på 55.000 euro till mannen och ersätter också hans rättegångskostnader på 15.000 euro. Landskapsregeringen motiverar förlikningen med utgångspunkt i likheter med motsvarande ärenden som avgjorts i Åbo hovrätt och med beaktande av en god hushållning med offentliga medel.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »