Publicerad: torsdag, 9 juli, 2020 - 15:13Uppdaterad: torsdag, 9 juli, 2020 - 15:13

LR anlitar advokatbyrå för 40.000 euro

Landskapsregeringen arbetar aktivt med att nå målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.

Därför har nu landskapsregeringen anlitat advokatbyrån Widman & Co Ab för rådgivning om statsstöd i utvecklingsarbetet. Bakgrunden till beslutet är att landskapsregeringen vill få hjälp att förstå regelverket inom statsstödsjuridik som de anser kan vara komplext.

I utvecklingsarbetet finns det många frågeställningar som kan behöver utredas närmare. Uppdraget omfattar maximalt 40 000 euro.