Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 2 oktober, 2019 - 16:01Uppdaterad: onsdag, 2 oktober, 2019 - 16:03

Liberalerna störst bland förstagångsväljarna

Liberalerna och Hållbart initiativ är vinnare bland förstagångsväljare inför lagtingsvalet. Det visar en valpejling som Ålands radio gjort i samarbete med studerande från Ålands yrkesgymnasium under september månad.

25 procent av de tillfrågade uppgav att de skulle rösta på Liberalerna och 23 procent på Hållbart initiativ, Centern kom på tredje plats med 20 procent av rösterna. Moderat samling fick 15 procent medan Åländsk demokrati och Socialdemokraterna fick 6 respektive 5 procent av rösterna. Obunden Samling och Ålands framtid fick under fem procent. Viktiga frågor för förstagångsväljare är vård, klimat- och miljöfrågor samt skola. 112 förstagångsväljare i åldern 18-25 år deltog i pejlingen.

Sammanlagt bland alla ålderskategorier som inte röstade i valet 2015 var ordningen densamma med undantaget att (S) och (ÅD) bytte plats.

Även bland dem som röstade i senaste valet ligger Liberalerna på topp, med Moderat samling och Centern på andra respektive tredje plats. Resultatet är viktat mot hur man röstade i valet 2015. Sammanlagt 307 personer deltog i pejlingen och materialet samlades in av de studerande och bearbetades av Ålands radio.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »