Publicerad: onsdag, 12 juni, 2019 - 16:24Uppdaterad: onsdag, 12 juni, 2019 - 17:12
  • Jenny Broman, Jannik Svensson och Annett Pfeifer.

Liberalerna presenterar tre nya kandidater

Alarmoperatören Jenny Broman, frilansaren Jannik Svensson och veterinären Annett Pfeifer kandiderar för liberalerna i lagtingsvalet i höst.

De nya kandidaterna och några av liberalernas valfrågor presenterades på en presskonferens idag. Bland annat vill man se över studiestödet och öka gränsen för hur mycket man som studerande kan arbeta.

–Det är en jätteviktig fråga, man får större frihet att styra sitt liv. Dessutom är det en social fråga, ser man på de familjer som har en socialt utsatt situation är man tvungen att arbeta på sidan om, säger liberalernas viceordförande Ingrid Zetterman. Utöver detta vill liberalerna avbyråkratisera alkoholregler inom restaurangbranschen och stärka djurskyddet.