Publicerad: fredag, 20 september, 2019 - 14:45Uppdaterad: fredag, 20 september, 2019 - 15:32

Lemland vill att landskapet bekostar räddningsmyndighet

Lemlands kommunfullmäktige godkände i veckan förslaget till gemensam räddningsmyndighet med ett tillägg, de merkostnader som uppstår i samband med omorganiseringen borde kompenseras av landskapsregeringen anser de. Enligt fullmäktige kommer det nya upplägget att bli ungefär 10 000 euro dyrare, en kostnad som man önskar att landskapet står för.