Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 7 september, 2020 - 14:37Uppdaterad: måndag, 7 september, 2020 - 15:21
  • Lemland vill frångå avfallslagen. Foto Malin Henriksson

Lemland vill frångå avfallslagen

Lemland vill frångå den nya avfallslagen och fortsätta samla in hushållsavfall och slam på samma sätt som tidigare. Det beslutade byggnads- och miljönämnden i kommunen föreslå för fullmäktige på sitt senaste möte.

–Förhoppningen är att vi genom att noggrant motivera beslutet och skicka ut tydlig information ska ges möjlighet att avvika från lagen, säger Johan Willstedt, byggnads- och miljöinspektör i Lemland.

Beslutet motiveras bland annat med att kommunen i huvudsak är glest bebyggd och att det gamla systemet är inarbetat. Slamtömningen vill man fortsatt sköta via privata entreprenörer, men de ska anmäla sig till kommunen och noggrannare dokumentera tömda brunnar och tankar. Vill man som fastighetsägare avtala om sophämtning vid fastigheten i stället för vid återvinningsstationer, så som man tar hand om hushållsavfall i dag, ska man få göra det. Förslaget till beslutet kommer att meddelas fastighetsägare och fastighetsinnehavare i kommunen för att säkerställa att alla berörda har möjlighet att uttala sig innan beslut fattas.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »