Publicerad: måndag, 1 juni, 2020 - 09:38Uppdaterad: måndag, 1 juni, 2020 - 13:34

Landskapsregeringen tillsätter tre krisgrupper

Landskapsregeringen tillsätter tre arbetsgrupper som ska rekommendera åtgärder för att ta oss ur pandemin, den efterföljande ekonomiska krisen och klimatkrisen.

Man bedömer att situationen kommer att kräva omfattande omställning av det åländska samhället och grupperna ska arbeta utifrån utvecklings- och hållbarhetsagendan. Arbetsgrupperna har rätt att anlita utomstående sakkunniga och består av medlemmar både från näringslivet och politiken. Caroline Lepistö, Nils Lampi, Jenny Björklund, Ingrid Zetterman och Christian Wikström är några exempel på medlemmar.

Gruppernas rapporter ska presenteras den 13 augusti och sedan användas av lanskapsregeringen i sitt fortsatta arbete.