Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 19 september, 2022 - 06:13Uppdaterad: måndag, 19 september, 2022 - 07:57

Landskapet upphandlar GC-väg i Hammarland

Landskapsregeringen begär in anbud för bygge av gång- och cykelbana mellan Frebbenby och Öra i Hammarland.

Bygget är en del i att knyta ihop gång- och cykelvägarna längs hela vägsträckningen mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »