Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 9 november, 2023 - 10:18Uppdaterad: måndag, 13 november, 2023 - 10:39

Lagtingets nya utskott presenterade

Det nya lagtinget har valt utskott.  

I Lag- och kulturutskottet (LKU) är Mikael Lindholm (C) ordförande med Sandra Listherby (Lib) som vice ordförande. Övriga medlemmar i utskottet är Jessy Eckerman (S), Peter Lindbäck (Lib), Johan Lindström (Ob), Jörgen Pettersson (C) och Wille Valve (MSÅ). Ersättare är Mogens Lindén (S), Marcus Måtar (Ob), Mika Nordberg (MSÅ), Alfons Röblom (HI) och Katrin Sjögren (Lib).  

LKU bereder lagförslag som är av självstyrelsepolitisk karaktär, landskaps- och kommunalförvaltningen, ordning och säkerhet, vallagstiftningen och tjänstemannalagstiftningen, utbildning, kultur och idrott samt media.

I Finans- och näringsutskottet (FNU) är John Holmberg (Lib) ordförande med Nina Fellman (S) som vice ordförande. Övriga medlemmar är Matilda Björklund (C), Anders Ekström (Lib), Tom Forsbom (MSÅ), Jesper Josefsson (C) och Andreas Kanborg (Ob). Ersättare är Jessy Eckerman (S), Sandra Listherby (Lib), Irene Mattsson (Ob), Mika Nordberg (MSÅ) och Alfons Röblom (HI).  

FNU bereder landskapsregeringens budgetförslag, budgetmotioner, revisionsberättelser som lämnas till lagtinget, framställningar om extra anslag, landskapsandelssystemet och tjänstekollektivavtalsärenden, lagstiftningsärenden som gäller budget- och revisionsfrågor, näringarna och stöd till näringslivet, skatter och avgifter, byggande, expropriation och fysisk planering, trafik och vägar.

I Social- och miljöutskottet (SMU) är Stellan Egeland (Ob) ordförande med Benny Pettersson (Lib) som vice ordförande. Övriga medlemmar är Jörgen Gustafsson (C), Anders Holmberg (MSÅ), Mogens Lindén (S), Robert Mansén (C) och Katrin Sjögren (Lib). Ersättare är Camilla Gunell (S), Marcus Måtar (Ob), Mika Nordberg (MSÅ), Simon Påvals (Lib) och Alfons Röblom (HI). 

SMU bereder lagförslag som rör bland annat sociala frågor och sysselsättning, hälso- och sjukvård, hyra och arrende samt natur- och miljöfrågor. 

När regeringsbildningen är klar ändras utskottsmedlemmarna beroende på vilka partier som får ministerposter. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »