Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 6 november, 2019 - 16:27Uppdaterad: onsdag, 6 november, 2019 - 16:31

Lagtinget valde utskott

Idag valde lagtinget utskotten som ska behandla ärenden inför lagtingets slutliga beslut. Det behövdes ingen omröstning eftersom endast en lista per organ hade lämnats in.

I lagutskottet sitter Rainer Juslin (Lib), Robert Mansén (C), Fredrik Karlström (MSÅ), Liz Mattsson (C), Jessy Eckerman (S), Marcus Måtar (Ob) och Alfons Röblom (HI). Ersättare är Tage Silander(MSÅ), Henrik Löthman (S), Lars Häggblom (Ob), Jannik Svensson (Lib) och Harry Jansson (C).

I finans- och näringsutskottet sitter Jörgen Pettersson (C), John Holmberg (Lib), Roger Höglund (C), Jörgen Strand (MSÅ), Henrik Löthman , Stephan Toivonen (ÅD) och Lars Häggblom. Ersättare är Bert Häggblom (Ob), Ingrid Zetterman (Lib), Anders Eriksson (ÅF), Tage Silander och Simon Holmström (HI).

I social- och miljöutskottet sitter Pernilla Söderlund (Lib), Mikael Lindholm (C), Annette Holmberg- Jansson (MSÅ), Simon Påvals (Lib), Simon Holmström, Jesper Josefsson (C) och Stellan Egeland (Ob). Ersättare är Tage Silander, Henrik Löthman, Ingrid Zetterman, Liz Mattsson och Marcus Måtar.

I justeringsutskottet sitter Henrik Löthman, Roger Höglund och Stephan Toivonen. Ersättare är Lars Häggblom och Jannik Svensson.

I självstyrelsepolitiska nämnden sitter Ingrid Zetterman, Liz Mattsson, Annette Holmberg-Jansson, Harry Jansson, Sara Kemetter (S) och Anders Eriksson, Ersättare är Simon Påvals, Tage Silander, Alfons Röblom, Henrik Löthman och Veronica Thörnroos (C).

I lagtingets kanslikommission sitter Fredrik Karlström och Harry Jansson med Ingrid Zetterman och Jessy Eckerman som ersättare.

Ålands representanter i Nordiska rådet är Anders Eriksson och Sara Kemetter med ersättarna Simon Holmström och Annette Holmberg-Jansson.

När regeringsbildningen är klar ändras utskottsmedlemmarna beroende på vilka partier som får ministerposter.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »