• Lagtinget. Foto: Axel Eriksson
Publicerad: onsdag, 6 november, 2019 - 16:27, uppdaterad: onsdag, 6 november, 2019 - 16:31

Lagtinget valde utskott

Idag valde lagtinget utskotten som ska behandla ärenden inför lagtingets slutliga beslut. Det behövdes ingen omröstning eftersom endast en lista per organ hade lämnats in.

I lagutskottet sitter Rainer Juslin (Lib), Robert Mansén (C), Fredrik Karlström (MSÅ), Liz Mattsson (C), Jessy Eckerman (S), Marcus Måtar (Ob) och Alfons Röblom (HI). Ersättare är Tage Silander(MSÅ), Henrik Löthman (S), Lars Häggblom (Ob), Jannik Svensson (Lib) och Harry Jansson (C).

I finans- och näringsutskottet sitter Jörgen Pettersson (C), John Holmberg (Lib), Roger Höglund (C), Jörgen Strand (MSÅ), Henrik Löthman , Stephan Toivonen (ÅD) och Lars Häggblom. Ersättare är Bert Häggblom (Ob), Ingrid Zetterman (Lib), Anders Eriksson (ÅF), Tage Silander och Simon Holmström (HI).

I social- och miljöutskottet sitter Pernilla Söderlund (Lib), Mikael Lindholm (C), Annette Holmberg- Jansson (MSÅ), Simon Påvals (Lib), Simon Holmström, Jesper Josefsson (C) och Stellan Egeland (Ob). Ersättare är Tage Silander, Henrik Löthman, Ingrid Zetterman, Liz Mattsson och Marcus Måtar.

I justeringsutskottet sitter Henrik Löthman, Roger Höglund och Stephan Toivonen. Ersättare är Lars Häggblom och Jannik Svensson.

I självstyrelsepolitiska nämnden sitter Ingrid Zetterman, Liz Mattsson, Annette Holmberg-Jansson, Harry Jansson, Sara Kemetter (S) och Anders Eriksson, Ersättare är Simon Påvals, Tage Silander, Alfons Röblom, Henrik Löthman och Veronica Thörnroos (C).

I lagtingets kanslikommission sitter Fredrik Karlström och Harry Jansson med Ingrid Zetterman och Jessy Eckerman som ersättare.

Ålands representanter i Nordiska rådet är Anders Eriksson och Sara Kemetter med ersättarna Simon Holmström och Annette Holmberg-Jansson.

När regeringsbildningen är klar ändras utskottsmedlemmarna beroende på vilka partier som får ministerposter.

 

Fler Nyheter

Vägbankar och makrofyter undersöks i Husösamarbete

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Landskapsregeringen har godkänt ett samarbetsprogram med Husö biologiska station för år 2020 enligt ett långsiktigt finansieringsavtal med Åbo akademi.

Knappt 6000 hotellövernattningar i januari

Nyhetsnotisen i ljudformat:
5972 övernattningar gjordes på de åländska hotellen i januari och det är en minskning om närmare sex procent jämfört med januari 2019.

Viking slår tillbaka mot LNG-studie

Viking Lines nya hållbarhetschef Dani Lindberg intervjuas av Fredrik Rosenqvist:
Nu slår Viking Lines hållbarhetschef Dani Lindberg tillbaka mot den studie från ICCT som hävdar att fartyg som drivs med naturgas (LNG), till exempel Viking Grace, har ett större klimatavtryck än fartyg som kör på traditionell bunkerolja.

Motstånd och få barn drar ned vaccinationsskyddet

Mia Kontio och Olli-Pekka Lehtonen:
Åland och svenska Österbotten ligger i botten när Institutet för hälsa och välfärd mäter vaccinationsgraden i landet.

Stadsdirektör söker jobb på Justitieministeriet

Barbara Heinonen:
Mariehamns stadsdirektör Barbara Heinonen har sökt en tjänst som riksfogde vid Justitieministeriet i Helsingfors. Hon är en av fem sökande till tjänsten. Tjänsten tillsätts i början av december för en tidsperiod på fem år.

Körkortsregistret ska förnyas

Nyhetsnotisen i ljudform:
Det åländska körkortsregistret är i behov av förnyelse, både vad gäller systemuppbyggnad och som teknisk plattform. Det konstaterar landskapsregeringen som nu tecknat avtal med Åda Ab gällande en förstudie för förnyelse av registret. Kostnaden blir enligt landskapsregeringens uppskattning 8550 euro.

Lägenhetshus planeras vid Havsvidden

Nyhetsnotisen i ljudform:
Nu har Bostads Ab Havsvidden i Geta fått jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen. Tillståndet innebär att bostadsbolaget nu kan ingå ett legoavtal med Havsvidden Ab gällande ett markområde där man planerar att uppföra ett lägenhetshus i två våningar. Huset ska rymma åtta lägenheter.

Åländsk skogsindustri påverkas inte ännu av riksstrejk

Kenneth Berndtsson:
De åländska skogsbolagen påverkas inte nämnvärt av strejken inom skogsindustrin i riket. Pappersindustrin är igång igen, men sågverken och fanérfabrikerna har fortfarande strejk. Kennet Berndtsson på Skogax säger att det inte märkts mycket.

50 kommunanställda ska implementeras i KST

KST-ordföranden Runar Karlsson intervjuas av Owe Sjöblom:
När Ålands omsorgsförbund ombildas till Kommunernas socialtjänst (KST) blir personalstyrkan 50 personer större.