Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 30 september, 2020 - 15:25

Lagtinget godkände undantag från sekretess

Kommunerna ska få ge Folkpensionsanstalten, FPA, sekretessbelagd information om utkomststöd så att de som behöver kan få en temporär epidemiersättning från FPA. Det beslöt lagtinget i dag.

Riksdagen behandlar ett lagförslag om tidsbundet ekonomiskt stöd till personer eller familjer som under tiden mars–juli 2020 beviljades grundläggande utkomststöd.

Enligt lagen ska stödet handläggas av Folkpensionsanstalten och beviljas utan ansökan på basen av uppgifter om grundläggande utkomststöd under den aktuella perioden.
Lagen ska gälla till och med årsskiftet.

På Åland är det kommunerna som har hand om utkomststöden och därför måste man lätta på sekretessen så att FPA kan betala ut stödet även till ålänningar.

-Det handlar om en begränsad mängd mottagare som under en begränsad tid ska kunna ta del av ersättningen och det ska inte påverka övriga stöd, sade social- och miljöutskottets ordförande Pernilla Söderlund (Lib) i lagtinget.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »