Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 25 mars, 2020 - 05:43Uppdaterad: onsdag, 25 mars, 2020 - 07:04
  • Lagtinget behandlar tilläggsbudgeten i dag. Arkivfoto.

Lagting med ledamöter på läktaren

Lagtinget samlas i dag till plenum för att behandla tilläggsbudgeten.

Liksom övriga nordiska parlament inför lagtinget nu vissa restriktioner gällande bland annat närvaron i syfte att minimera de fysiska kontakterna.

Cirka 50 procent närvaro rekommenderas vid plenum för att möjliggöra en gles sittning. Övriga ledamöter kan därför följa mötet digitalt eller från läktaren och antecknas som närvarande på distans. Enbart gruppanföranden rekommenderas.

Utskottsmöten hålls digitalt så långt det är möjligt, måste mötet av någon anledning hållas fysiskt används de största rummen för att också här möjliggöra gles sittning.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »