Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 15 januari, 2019 - 05:47Uppdaterad: tisdag, 15 januari, 2019 - 06:04
  • Bert Häggblom, Obunden samling. Arkivfoto: Owe Sjöblom.

Lagförslag om elavbrottsersättning

I en lagmotion som tagits upp av Ålands lagting föreslås att elabonnenter ska erhålla så kallad standardersättning vid avbrott i eldistributionen.

Enligt rikets elmarknadslag har en abonnent principiell rätt till ersättning för olägenheter till följd av elavbrott om dessa varar över tolv timmar, och denna ersättning ska stå i relation både till abonnentens årliga avgift och avbrottets längd. Denna rikslag har emellertid ingen motsvarighet inom landskapet Åland.

Motionen, som har lämnats in av Bert Häggblom och Lars Häggblom från Obunden samling, föreslår både att en sådan lag antas och att den i så fall börjar gälla från och med den första januari i år, vilket innebär att de ålänningar som drabbats av strömavbrott efter stormen Alfrida skulle ha rätt till ersättning. Ersättningen skulle i så fall betalas av landskapet, och bedöms i motionen vara ett sådant allmänt ändamål för vilket Paf-medel kan användas.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »