Publicerad: söndag, 6 januari, 2019 - 06:58Uppdaterad: söndag, 6 januari, 2019 - 14:47
  • Saltviks kyrka hör till kulturbyggnaderna som skadats i stormen. Arkivfoto.

Kulturbyggnader har skadats

Omfattande skador på fornlämningar och skador på kulturhistoriskt värdefulla byggnader rapporteras nu också i stormens spår.

Bland annat har en väderkvarn på Jan Karlsgården blåst sönder och Saltviks kyrkas torn fått skador

En hastigt sammankallad arbetsgrupp inom landskapsförvaltningen har börjat inventera skadorna och fundera på både lång- och kortsiktiga åtgärder.

- Tjänstemän som varit till hands har haft kontakt, säger enhetschef Mikko Helminen på Kulturbyrån. Enligt honom återstår att se hur man ska åtgärda skadorna på lång sikt. Mer akuta åtgärder gäller nu när röjningsarbetet pågår och det är att ge råd och anvisningar för att undvika mer skador.