Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 2 september, 2021 - 15:05Uppdaterad: torsdag, 2 september, 2021 - 17:29
  • Landskapsregeringen med lantrådet Veronica Thörnroos i spetsen har formulerat ett skarpt brev till statsrådet. Foto ÅRTV

Kräver samma undantag som i norra Finland

Landskapsregeringen har skickat ett brev till statsrådet där man påpekar att de temporära bestämmelserna i smittskyddslagen om hälsosäkerhetskontroller bör avskaffas snarast.

Man skriver att man bör ändra så att Åland som gränsregion mot Sverige ska undantas från intyg- och testkrav i smittskyddslagen på samma sätt som regionerna i norra Finland.

Landskapsregeringen skriver även att de ser mycket allvarligt på att statsrådet vid upprepade tillfällen trots formella påpekanden brutit mot hörandekrav och språkkrav som framgår av självstyrelselagen för Åland. Speciellt i frågor som rör den fria rörligheten över gränser som är en väsentlig fråga för hela det åländska samhället.

- Vi ålänningar ska ha samma rättigheter och skyldigheter som andra har. Man har inte aktivt haft oss med i dialogerna och diskussionerna och därmed inte respekterat självstyrelsen och det åländska folket, säger lantrådet Veronica Thörnroos.

I tisdags kom beskedet från statsrådet. Det brev med konkreta frågor som landskapsregeringen skickat till riksregeringen besvarades visserligen med en skrivelse, men själva frågeställningarna i brevet besvarades inte.

Åländsk media har oräkneliga gånger rapporterat om fnurror på tråden mellan Mariehamn och Helsingfors, och i Ålands radios återblickar med anledning av självstyrelsens 100-årsfirande framgår att kommunikationsproblemen började redan på 1920-talet. Utan att ta ställning till om fnurrorna så att säga är befogade eller ej, eller vem det är som står för själva fnurrandet, så tycks kommunikationen mellan nationen Finland och autonomin Åland vara ett problem av bestående art. Åland idag bad riksdagsledamot Mats Löfström analysera varför det är så, och vad man kan göra åt situationen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »