Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 23 november, 2017 - 16:07Uppdaterad: torsdag, 23 november, 2017 - 16:14
  • Simon Holmström berättar att medlemmar i Ålands natur och miljö trakasserats under kortruttsdebatten. Arkivfoto: Eva Ringbom-Fonsell.

Kortruttsmotståndare rädda för trakasserier

- Det kan handla om att postlådor sprängs, att gamla fiskar slängs på trappor eller att penisar ritas på ensilage. Det berättar Simon Holmström, ordförande för Ålands natur och miljö om de trakasserier som förekommit mot medlemmar i föreningen i samband med känsliga frågor. Trakasserier har även förekommit i samband med kortruttsdebatten.

Föreningen har satt ihop ett nätverk för att hitta alternativ i bland annat kortruttsfrågan, men vissa av medlemmarna väljer att vara anonyma.

- Att ha starka åsikter om samhällsutveckling kan vara kämpigt i vissa i bysamhällen, säger Holmström och berättar att ett antal medlemmar inte vill gå ut med sina namn antingen på grund av sina positioner som förtroendevalda, sin arbetsituation eller sin rädsla för trakasserier. Simon Holmström har själv nyligen installerat ett kikhål i sin ytterdörr.

Nätverket som enligt Holmström får offentliga medel och vill vara så transparent som möjligt arbetar på ett förslag till alternativ i kortruttsfrågan, Holmström berättar att fokus kommer ligga på vattentransporter och vara bättre än landskapsregeringens förslag både ekonomiskt och miljömässigt. Några av medlemmarna i nätverket har gått ut med sina namn, bland annat Anders Wiklöf, Barbro Sundback (S) och Harry Jansson (C).

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »