Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 3 januari, 2018 - 14:56Uppdaterad: onsdag, 3 januari, 2018 - 17:40
  • Jomalas arkiv börjar bli fullt. Arkivfoto: Malin Lundberg.
  • Rainer Juslin är chef på utbildnings- och kulturavdelningen. Arkivfoto: Eva Nyberg.

”En kommunikationsmiss mellan landskapet och Jomala”

En kommunikationsmiss mellan landskapet och Jomala. Så kallar både Rainer Juslin, avdelningschef på utbildnings- och kulturavdelningen och landskapsarkivarie Åke Söderlund situationen med Jomalas ännu icke fastställda arkivplan.

- Dock borde landskapsarkivet ha skickat ett formellt, skriftligt förvaltningsbeslut som också borde åtföljts av besvärsanvisningar när Jomala påpekade att det behövdes, säger Juslin om att Jomala efter ett och ett halvt år ännu inte fått ett formellt beslut om huruvida deras arkivplan behöver göras om innan den skickas vidare till riksarkivet.

Åke Söderlund kallar arkivplanen för minimalistisk och säger att man har erbjudit många andra alternativ för att gå igenom planen som Jomala tackat nej till.

- Vi har föreslagit möten i Jomala och de har varit bjudna till landskapsarkivet. Jag skulle också gärna se att Jomala skulle nappa på arbetet med att göra en mallplan för Ålands alla kommuner gällande arkivbildningen, säger han.

Problemet med att Jomalas arkiv börjar bli fullt tror han kan ordnas med att kommunen överför handlingar till landskapsregeringens tilläggsmagasin.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »