Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 26 september, 2017 - 06:21
  • Kansliminister Nina Fellman (S) har gett lagberedningen i uppgift att ta fram två nya lagar med anledning av kommunreformen. Arkivfoto: Totte Vesterlund.

Kommunfrågan till lagberedning

Kommunreformen går nu vidare med lagstiftningsarbete. Kansliminister Nina Fellman, socialdemokrat, gav i går lagberedningen i uppgift att ta fram två nya lagar till lagtinget nästa vår.

Det handlar dels om en tillfällig lag om ny kommunindelning och dels om en reviderad kommunstrukturlag. Samtidigt slutförs de frivilliga processerna till sammanslagningar, den mellan Finström, Geta och Sund, samt den mellan Lemland och Lumparland. Finström, Geta och Sund kan gå samman våren 2019, medan de fyra nya av landskapsregeringen föreslagna kommunerna kan bildas år 2021. Ännu i valet om två år väljs fullmäktigen till de nuvarande kommunerna, enligt den tidtabell som finns med i promemorian till lagberedningen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »