Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 7 november, 2016 - 07:42Uppdaterad: måndag, 7 november, 2016 - 10:54
  • Ålands kommunförbund vill inte att landskapsregeringen slår ihop kommuner med tvång. Arkivfoto.

Kommunförbundet ger LR skarp kritik

Ålands kommunförbund riktar hård kritik mot landskapsregeringen.

I ett pressmeddelande som skickades ut i helgen skriver förbundsstyrelsen till exempel att landskapsregeringen i budgetförslaget för 2017 inte på ett sanningsenligt sätt beskriver de förändringar som sker i förhållande till kommunernas finansiering inför nästa år. Man menar att regeringen inför de samråd som gällt finansieringen av verksamheten 2017 ransonerat information och att protokollen från samråden endast speglar landskapsregeringens målsättningar och inte de frågeställningar som lyfts på mötet eller den kritik som riktats mot förslag, beräkningsunderlag och förfaranden.
Man påtalar också att landskapsregeringen inte klarlagt sambandet mellan de parallellt pågående reformprocesserna, och man motsätter sig att regeringen i sitt budgetförslag antyder att man avser förändra kommunstrukturen med tvång.

Lantrådet Katrin Sjögren bemöter kritiken i dagens Nya Åland. Hon tycker inte att kritiken stämmer överens med verkligheten och säger att landskapsregeringen försökt vara väldigt öppen i sitt arbete.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »