Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 3 oktober, 2016 - 13:29Uppdaterad: måndag, 3 oktober, 2016 - 17:14
  • Landskapsregeringens aviserade nedskärning av landskapsandelarna oroar Ålands kommunförbund. Arkivfoto: Hasse Persson-Bru.

Kommunerna förlorar mer pengar

De åländska kommunernas finansiering riskerar att försvagas med 3,25-3,85 miljoner euro nästa år.

Det skriver kommunförbundets direktör Magnus Sandberg till landskapsregeringen, och är missnöjd över att dagens samrådsmöte med landskapet skjutits upp två veckor.

Riksbeslut påverkar

Om landskapsregeringens aviserade nedskärning av landskapsandelarna till kommunerna på 1,5 miljoner euro genomförs nästa år, utan att hänsyn tas till de förändringar i skattelagarna som föreslås från statligt håll, blir alltså den negativa effekten runt två miljoner euro till.

- Landskapsregeringen bör åtminstone klargöra hur det förslag om nedskärningar i landskapsandelarna förhåller sig till förslagen från statligt håll, skriver Magnus Sandberg.

Efterlyser förhandlingar

Samrådsmötet är framflyttat till den 17 oktober, men redan före den 15 oktober skall basbeloppens indexjustering vara klar. En sak som påverkar landskapsandelarna.

- Vi vill nog ha verkliga förhandlingar med landskapsregeringen och inte bara ensidig information, säger kommunförbundets direktör i en kommentar till Ålands Radio.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »