Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 6 juli, 2021 - 13:20Uppdaterad: tisdag, 6 juli, 2021 - 17:16
  • Jesper Josefsson har lett kommittén som jobbat med idrottslagen. Foto: Johan Ågren.

Kommitté saknar ansvarig för idrotten

Idrottspolitiken prioriteras inte tillräckligt inom landskapsförvaltningen i dag.

Det anser den kommitté som haft i uppdrag att föreslå förändringar i den nästan 40 år gamla idrottslagen och som nu är klar med sitt betänkande. Kommittéordföranden Jesper Josefsson (C) säger att det är problematiskt att ingen tjänsteman har idrottsfrågor på sitt bord i dag.

- Om man till exempel har ett politiskt mål om att 50 procent av alla i högstadiet ska träna minst en timme per dag så finns det ingen som tar frågan vidare och jobbar med den, och då rinner det ut i sanden, säger han.

Kommittén anser att en möjlighet är att ge Ålands idrott utökade befogenheter genom något slags regleringsbrev. En annan möjlighet är att det nuvarande rådet för idrott, motion och hälsa blir en delegation i stil med Ålands kulturdelegation som ger förslag till eller beslutar om övergripande åtgärder. Ytterligare en möjlighet är att idrottspolitiken inkluderas i arbetet med folkhälsofrågor i stort.

Kommittén diskuterar detta med landskapsregeringen inom kort.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »