Publicerad: fredag, 20 december, 2019 - 13:13Uppdaterad: fredag, 20 december, 2019 - 13:15
  • FS Links Otto Hojar och borraren Per-Åke Pettersson från Inpro Ab sitter i borrdammet utanför Degerby. Foto: Felix Quarnström, ÅRTV

Kan en tunnel byggas genom Föglös berggrund?

Hur ser berggrunden utanför Föglö ut, och vad har det för konsekvenser för ett eventuellt tunnelbygge?
 

FS Links anser att de prover man har gjort inte visar på några orosmoment, medan Bengt Eriksson, projektledare för vattenbyggen och Ian Bergström, projektchef på Vägnätsbyrån, menar att den omtalade sprickzonen potentiellt kan medföra stora problem, och att ordentliga utredningar skulle kunna kosta över 3 miljoner euro.
- Vi har stött på sprickzonen i flera olika projekt, så vi vet att den går hela vägen, säger Bergström.
Även Eriksson säger att man tidigare haft problem med sprickor och håligheter.
- Det är starkt rekommenderat att man gör en horisontalborrning. FS Links prover är bara första steget i en ordentlig undersökning och visar inte på alla håligheter.