Publicerad: tisdag, 22 oktober, 2019 - 06:34Uppdaterad: fredag, 21 februari, 2020 - 09:57

"Kampanjen mot Åda ett försök att sälja egna lösningar"

- Som vi ser det är målet med Pedagos kampanj mot Åda att försöka sälja sina egna lösningar. Det säger Tommy Sjöholm, vd för Abilita, det IT-företag som Åda upphandlat löne- och personaladministrationssystemet ifrån.

- Vi håller på med en utredning om huruvida deras uttalanden varit allvarliga nog för att vi ska vidta rättsliga åtgärder, men det är tydligt att deras spekulationer varit ämnade att misskreditera oss.
Enligt Sjöholm har affären inte brutit mot några upphandlingsregler, även om han bekräftar att 27 ska-krav strukits.
- Det är helt normalt i större projekt att avtalen ändras med tiden, och i det här fallet är det en relativt liten del som lyfts ut, säger Sjöholm.