Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 20 december, 2016 - 10:38Uppdaterad: tisdag, 20 december, 2016 - 11:02
  • Jomala vill lämna ett utlåtande om lagförslaget om en gemensam räddningsmyndighet på Åland, särskilt eftersom man som värdkommun för Räddningsområde Ålands landskommuner förväntas avveckla RÅL och överföra personal, material och resurser till Mariehamns stad. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

Jomala vill ge utlåtande om räddningslag

Kommunstyrelsen i Jomala tycker det är ytterst anmärkningsvärt att landskapsregeringen ännu inte bett kommunen lämna ett utlåtande om lagförslaget om en gemensam kommunal räddningsmyndighet.
E-postadressen föll bort när remissförfrågan skickades ut, är landskapsregeringens förklaring.

Med tanke på att Jomala såsom värdkommun för Räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL) förväntas avveckla RÅL och överföra personal, material och resurser till Mariehamns stad är landskapsregeringens förfarande konstigt, anser kommunstyrelsen.

Lagstridigt förfarande

Jomala tycker det finns god grund att hävda att förfarandet är lagstridigt, och man hänvisar till en skrivning i kommunallagen där det står att landskapsregeringen ska se till att kommunerna får möjlighet att delta i beredningen av lagstiftning som rör kommunerna.
- Att Ålands landskapsregering förfarit på detta anmärkningsvärda sätt är även märkligt då landskapsregeringen upprepade gånger riktat likartad kritik gentemot riksmyndigheter vad gäller beredningen av lagförslag i Finland som rör Åland. I längden är detta förfaringssätt ett hot mot en god lagberedning och det demokratiska system vi har på Åland, skriver kommunstyrelsen i sitt senaste protokoll.
Jomala kräver att få lämna ett remissutlåtande och ber om att remisstiden förlängs från den 13 januari till 31 januari.

E-postadressen föll bort

På landskapsregeringen säger lagberedare Sören Silverström att det är meningen att Jomala skulle få lämna ett utlåtande.
- De var med på vår remisslista men av någon anledning har deras e-postadress fallit bort när utskicket gått härifrån. Nu har vi skickat det till dem och rimligen får de förlängd remisstid, säger han.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »