Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 2 december, 2022 - 10:54Uppdaterad: fredag, 2 december, 2022 - 14:06

JK: Myndighetschef använde osakligt språk

Datainspektionens myndighetschef Lena Nordman har enligt ett avgörande av Justitiekanslern, JK, använt ett kränkande, förringande eller annars osakligt språk i sin kommunikation med Mariehamns stads dataskyddsombud.

Det var kring årsskiftet 2021-2022 som Datainspektionen gav en rekommendation att myndigheter och offentliga aktörer upphör med att använda tjänster som Facebook eftersom hanteringen av personuppgifter sannolikt bryter mot EU:s dataskyddsregler. Efter det bad stadens dataskyddsombud om råd och synpunkter samt skickade ett utkast till en konsekvensbedömning till myndighetschefen. Det var under den korrespondensen som myndighetschefen kritiserade stadens synpunker som osakkunniga och använde ett osakligt språk.

–Sammanfattningsvis kan inte Datainspektionens agerande i denna situation anses vara i linje med vad som kan anses vara god förvaltning, ett begrepp som ska genomsyra varje myndighet i dess verksamhet, skriver biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen i sitt avgörande.

Lena Nordman kommenterar JK:s avgörande i Ålands radio på måndag.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »