Publicerad: onsdag, 11 september, 2019 - 11:15

JK friar polisen men inte utan anmärkning

Justitiekanslern, JK, konstaterar att den åländska polisen följt lagen i ett fall där en person riktat klagomål mot polisens långa utredningstid i ett ärende från 2017.

Det dröjde 1 år och 2 månader innan polisen inledde förundersökning i ärendet till följd av att utredaren och undersökningsledaren varit tjänstlediga. Trots att man inte brutit mot lagen uppmanar JK polisen att fästa uppmärksamhet vid att förundersökning ska utföras utan ogrundat dröjsmål och att vidta åtgärder för att se till att personalens tjänstledigheter inte leder till fördröjningar i utredningar.