Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 15 december, 2022 - 14:35Uppdaterad: torsdag, 15 december, 2022 - 15:44
  • Örn i åländsk skärgård. Foto: Malin Henriksson.

Jaktvårdsföreningarna lyfter frågan om skyddsjakt på örn

Nu lyfts frågan om försök på skyddsjakt på havsörn på Lågskär. Som vi rapporterat tidigare hölls i går ett möte med det nyligen tillsatta viltförvaltningsrådet.

Under mötet författade Rainer Juslin, ordförande för Föglös jaktvårdsförening och liberal lagtingsledamot, en skrivelse till landskapsregeringen om att prova skyddsjakt på örn. Skrivelsen omfattades av alla jaktvårdsföreningar.

– Efter sex timmars diskussion konstaterade vi att alla metoder är uttömda. Då återstår bara en åtgärd och den vill folk inte ta i sin mun. Det känns orättvist mot ejdern, säger Rainer Juslin.

Från forskarhåll var man mer skeptisk men Juslin säger att han inte fick mothugg.

– Tjänstemännen kunde såklart inte omfatta skrivelsen, inte heller de andra intresseorganisationerna. Men jag fick inte mothugg egentligen annat än att man från forskarhåll tyckte att den metoden inte kommer att hjälpa, havsörnarna kommer ändå att predera på Lågskär. Men jag tycker ändå att man, i försöksyfte, instundande vår kunde inleda skyddsjakt, säger Juslin.

Skyddsjakten skulle i sådana fall vara mycket begränsad och endast omfatta ungfåglar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »