Publicerad: torsdag, 2 april, 2020 - 08:02Uppdaterad: torsdag, 2 april, 2020 - 10:53
  • I nuläget blir det ingen skolmat för de elever som studerar på distans. Arkivbild.

Ingen skolmat till elever som studerar på distans

De åländska skoldirektörerna diskuterade föräldrarnas önskan om att skolorna ska ge lunch till eleverna som studerar på distans.

Stadens bildningsdirektör Kjell Nilsson säger att enligt regelverket som landskapsregeringen har skickat till skolorna ska skolmat endast erbjudas till eleverna som har rätt till närundervisning i skolorna och till elever i en utsatt situation.

Landskapsregeringen inväntar nya anvisningar från statsrådet och kommer efter det gå ut med riktlinjer om vad som kommer gälla på Åland.

- Om det kommer nya direktiv kommer vi självklart att följa dem. Men på mötet var vi överens om att det är viktigt att skolorna på Åland följer samma linje, fortsätter Nilsson.