Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 22 september, 2022 - 14:14Uppdaterad: torsdag, 22 september, 2022 - 15:12
  • Bägge parter har fordringar mot varandra.

Hotellentreprenör och elfirma möttes i rätten

I veckan har tingsrätten behandlat en tvist mellan en hotellentreprenör och en elfirma.

I stämningsansökan framgår att hotellentreprenören anser att elfirman som man anställde för att renovera hotellbyggnaden agerat vårdslöst och utan sakkunskap med omfattande fel som följd, att arbetet inte utförts inom överenskommen kostnadsram och att arbetet inte färdigställts.
Hotellentreprenören vill att tingsrätten ska ålägga elfirman att ersätta dem med drygt 25.000 euro i skadestånd och drygt 7.500 euro för orättmätigt erhållen ekonomisk fördel.

Elfirman i sin tur menar att man avtalat om att utföra arbetet på löpande räkning och att den kostnadsuppskattning man gett inte varit bindande.
Elfirman anser att man hade rätt att avbryta arbetet då hotellentreprenören slutade betala fakturor. Elfirman vill att tingsrätten ska ålägga hotellentreprenören att betala de räkningar på cirka 26.000 euro som man lämnat obetalda.

Tidigare har tingsrätten också behandlat en tvist mellan samma hotellentreprenör och en VVS-firma, om det kan ni läsa här.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »