Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 14 juni, 2022 - 13:30Uppdaterad: tisdag, 14 juni, 2022 - 14:17
  • Tingsrätten får avgöra vem som har rätt och fel i byggtvisten. Arkivfoto.

Byggtvist upp i tingsrätten

Ett hotell med restaurang kräver drygt 50.000 euro i skadestånd samt andra ekonomiska ersättningar av ett företag som man anlitat för att utföra VVS-arbeten.

Ärendet behandlas vid ett förberedelsesammanträde i Ålands tingsrätt i dag. I stämningsansökan framgår det att hotellentreprenören inte kan godta att VVS-firman fakturerat för drygt 150 timmar mer än den arbetstid man räknat med i offerten, och hotellentreprenören menar också att VVS-firman utfört en betydande del av arbetena bristfälligt samt låtit bli att slutföra vissa arbeten.

VVS-firman i sin tur menar att man gett en icke-bindande kostnadsuppskattning för arbetena och att man avtalat om att arbetena ska göras på löpande räkning, vilket betyder att beställaren bär kostnadsrisken. VVS-firman anser att man utfört arbetena på ett fackmannamässigt sätt och att man hade rätt att avsluta arbetet när hotellentreprenören lät bli att betala fakturor. Den extra arbetstid man lagt ner säger man beror på tillkommande och försvårande arbeten. VVS-firman yrkar att tingsrätten förkastar käromålet och ålägger hotellentreprenören att betala fyra räkningar man lämnat obetalda.

Under dagen behandlas även en tvist mellan samma hotellentreprenör och en elfirma som anlitades vid renoveringen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »