Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 6 oktober, 2021 - 06:26Uppdaterad: onsdag, 6 oktober, 2021 - 09:21
  • Ålands elandelslag höjer elenergipriset. Arkivbild.

Höjer priset på elenergi med 25 procent

Ålands elandelslag höjer priset på sin elenergi med 25 procent den 1 november. Elavgifter och skatter, alltså fasta avgifter kommer vara opåverkade. Detta är en höjning på den rörliga avgiften.

Bakgrunden till prishöjningen är att priserna har stigit väldigt från marknaden där Ålands elandelslag köper sin el ifrån. Nord Pool är börsmarknaden där elproducenter och leverantörer av el till konsument, gör upp om vad elen är värd. Priserna sätts timme för timme, så kallat spotpris, och fastställs utifrån de samlade köp- och säljbuden på Nord Pool och styr i slutändan vad kunderna får betala.

Den andra parten, Nasdaq Commodities, har handel med el på lång sikt. Det är därigenom som elleverantörerna säkrar upp sitt pris mot kraftiga spotpris-växlingar.

David Karlsson, vd vid Ålands elandelslag förklarar att det är många faktorer som styr elpriset som är kopplade till väder och vind. Vattenkraften och vindkraften har producerat mindre energi och det gör att priserna stiger till exempel.
- Vi har en ganska elintensiv produktion, så när elpriser stiger, minskar vår marginal och då minskar vår konkurrenskraft och det påverkar möjliga investeringsbeslut om var nya produktionslinjer ska placeras, säger Anders Wiklund, vd på Optinova.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »