Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 18 april, 2024 - 15:18Uppdaterad: torsdag, 18 april, 2024 - 16:25
  • Ålands riksdagsledamot Mats Löfström. Pressfoto.

Höjda farledsavgifter var en kompromiss, men Löfström öppnar för snabbare rabatt för passagerarfartyg

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström beskriver regeringens förslag om höjda farledsavgifter till nivån före 2015 som en kompromiss under förhandlingarna, där det viktigaste för hans del var att trygga det fortsatta bemanningsstödet inom sjöfarten.

Enligt Löfström har ekonomin försämrats i snabb takt, vilket gör att man letar med ljus och lykta efter nya sparåtgärder. Regeringen budgeterar för intäkter på 35 miljoner euro genom höjda farledsavgifter. 

Bemanningsstödet påverkar inhemska fartyg, medan farledsavgifterna gäller alla fartyg som trafikerar finländska hamnar, där fartyg med hög isklass och regelbunden trafik gynnas genom avgiftsreduceringar. Det är ett rabattsystem som ska bibehållas enligt Löfström.

Regeringen ska enligt honom också sträva efter att tidigarelägga rabatten för passagerartrafiken som idag behöver betala för 30 anlöp per år, medan lastfartygen endast behöver betala för 10 anlöp per år. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »