Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 17 april, 2024 - 16:20Uppdaterad: onsdag, 17 april, 2024 - 16:51

Höjda farledsavgifter leder till ökade kostnader på 50 miljoner euro för sjöfarten

Att farledsavgifterna som varit halverade sedan år 2015 nu ska höjas tillbaka till tidigare nivå kostar den finländska sjöfarten omkring 50 miljoner euro per år.

Maija Mattila, som är arbetsmarknads- och juridikdirektör vid Rederierna i Finland, säger att höjningen av farledsavgifterna kom som en överraskning med tanke på att halveringen skulle bli permanent enligt regeringsprogrammet, men att det är förståeligt med tanke på det ekonomiska läget.

Också Viking Lines kommunikationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström överraskades av nyheten. Hon vill inte gå ut med hur höga deras farledsavgifter är, men säger att det handlar om ansenliga belopp.

Rederi Ab Eckerös vd Björn Blomqvist säger att de kommer att betala omkring 2 miljoner euro per år för sina fartyg när farledsavgifterna höjs.  

Jonas Henriksson som är vd för Rederi Ab Fjärdvägen säger att deras farledsavgifter kommer att stiga till ungefär 40 000 euro per år, vilket innebär en kännbar kostnadsökning. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »