Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 21 november, 2023 - 12:35Uppdaterad: tisdag, 21 november, 2023 - 12:38

Högskolan på Ålands lägsta elevantal sedan 2010

Fler elever började vid Ålands yrkesgymnasium och Folkhögskolan medan antalet studerande vid Ålands lyceum och vid Högskolan på Åland minskade.

Detta visar en rapport från Ålands statistik och utredningsbyrå, Åsub. 

Högskolan på Åland har under hösten 2023, 445 elever, vilket är 28 färre studerande än ifjol och det lägsta elevantalet sedan 2010. Folkhögskolans elevantal ökade under 2022 till 14 fler än året innan, totalt 38 personer. 55 procent av de studerande vid Högskolan på Åland var män och 65 av de studerande på Folkhögskolan var kvinnor. 

Ålands yrkesgymnasium har 731 studerande, vilket är 28 fler än föregående år. Vid Ålands lyceum är det nu 432 personer som studerar, en minskning med åtta personer från hösten 2022. 57 procent vid Ålands lyceum är kvinnor och 58 procent vid Ålands yrkesgymnasium är män. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »