Publicerad: måndag, 27 januari, 2020 - 14:38Uppdaterad: måndag, 27 januari, 2020 - 14:39
  • Carola Eklund, Tony Asumaa och Katarina Halme-Wiklund presenterade den nya lagen i september i fjol. Foto: Tomas Tornefjell, ÅRTV

HD i stort nöjda med ny grundskolelag

Högsta domstolen, HD, anmärker på flera punkter i landskapets nya grundskolelag i ett nytt utlåtande.

Bland annat ger lagen ger skolan möjlighet att stänga av elever utan att höra föräldrarna, något som HD anser kan vara befogat i vissa specifika och noggrant preciserade fall. Som regel anser de dock att vårdnadshavare bör höras.
De påpekar också att ÅMHMs uppdrag att inspektera lokaler vid privat dagvård kan komma att krocka med hemfriden i de fall då privat barnvård bedrivs ur hemmet eller andra lokaler som omfattas. I den nya lagen har Landskapet också möjlighet att bevilja undantag ifrån läroplanen för försöksverksamhet, i det fallet menar HD att villkoren för ett sådant undantag bör vara bättre specificerat.
Till övriga delar anser högsta domstolen inte att det föreligger några skäl till anmärkningar

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »