Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 11 juni, 2021 - 17:25
  • Fungerar parlamentarismen när vicelantrådet gör som han vill, undrar Camilla Gunell (S).

”Har vi en fungerande parlamentarism?”

I debatten om misstroendeyrkandet undrade Camilla Gunell (S) om Åland har en fungerande parlamentarism.

- Har vi det när den självstyrelsepolitiska nämnden enhälligt säger att arealgränserna bör kvarstå oförändrade tills lagen är antagen? Och det här är för att det handlar om självstyrelsens grundpelare. Fungerar parlamentarismen när ministern ändå gör som han vill?
Lantrådet Veronica Thörnroos (C) svarade:
- Ett tydligt tecken på att parlamentarismen fungerar är att oppositionen i sommarens begynnelse ställer ett spörsmål som får lagtinget och landskapsregeringen att ställa om sina planer för en diskussion i lagtinget.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »