Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 22 april, 2020 - 22:42Uppdaterad: torsdag, 23 april, 2020 - 11:55

”Det har börjat småpyra - och branden tar sig”

Den mentala hälsan är i farozonen på grund av de åtgärder som vidtagits för att hindra coronaviruset att sprida sig. Det sade Simon Påvals (Lib) under lagtingets frågestund i går och ville veta vilka åtgärder landskapsregeringen vidtagit.

Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) svarade att landskapsregeringen hade ett möte i början av april med bland annat barnskyddet, Fältarna och Folkhälsan för att få en överblick över barn och ungdomars situation just nu.

-Vi ville ha hjälp att se vilka insatser som behövs. Det vi kunde konstatera att det börjat småpyra i vårt samhälle och branden tar sig mer och mer. Det kommer den att fortsätta med så länge som undantagsförhållandena råder, sade hon.

Annette Holmberg- Jansson sade också att social- och hälsovårdsministeriet initierat en enkät med 33 frågor om hurdana möjligheter kommunerna har för att möta sociala problem. Enkäten ska besvaras en gång i veckan.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »