Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 13 december, 2016 - 14:44
  • Landskapsregeringen har tagit reda på hur medarbetarna vid centralförvaltningen upplever sin arbetsplats. Foto: Cecilia Ekströmer.

Halvnöjda medarbetare i landskapet

 Mitt i raden ligger landskapsförvaltningen när de anställda får sätta betyg.
- Det finns definitivt utrymme för förbättringar, säger lantrådet Katrin Sjögren, liberal.

Det var i oktober som de anställda vid centralförvaltningen fick svara på en medarbetarenkät. En motsvarande görs vid olika myndigheter i riket och resultatet visar att landskapsförvaltningen hamnar någonstans i mitten när det gäller bland annat trivsel, arbetsuppgifter och respons på det man gör. Tanken är nu att göra om enkäten vartannat år och också ta med underlydande myndigheter som ÅHS, ÅMHM och gymnasiet.

- Vi vill bli Ålands intressantaste arbetsplats och tänker marknadsföra oss bland unga ålänningar som utbildar sig. Därför kartlägger vi arbetsmiljön och skall skapa en värdegrund och en organisationsidentitet, säger lantrådet.

Landskapsregeringen är tvungen att tackla en hotande arbetskraftsbrist och en hård konkurrens om talangerna de närmaste åren.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »