Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 27 september, 2017 - 15:28
  • Åland bör ta över förvärvsbeskattningen före den nya självstyrelselagen träder i kraft. Det anser landskapsregeringen. Arkivfoto.

Håller fast vid åländsk skatt

Åland bör överta förvärvsbeskattningen i landskapet före den nya självstyrelselagen träder i kraft.

Landskapsregeringen står fast vid sin tidigare linje, nu i sitt utlåtande över Ålandskommitténs förslag till ny autonomi för Åland som klubbades i dag, att ett övertagande av förvärvsbeskattningen är det bästa sättet att neutralisera effekterna för Åland av rikets vård- och landskapsreform. Det behövs ytterligare förhandlingar mellan Åland och riket i frågan, menar landskapsregeringen, som även i övrigt är missnöjd över att utformningen av det ekonomiska systemet inte gjorde större framsteg i kommittéarbetet.

Andra saker som landskapsregeringen i sitt utlåtande begär ändringar av är inflytandet över jordbruks- och fiskefrågor som inte är moderniserat, en skrivning att Åland skall ha en parlamentsplats i EU, en förstärkning av skrivningarna om de svenska språket i kontakterna med riket, liksom en starkare roll för Delegationen för Ålandsärenden, som ersätter Ålandsdelegationen. Förhållandet till grundlagen för åländska särnormer måste också klargöras, anser landskapsregeringen, som nu lämnar in sitt utlåtande till justitieministeriet 12 dagar efter att den ursprungliga tiden gick ut.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »