Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 15 november, 2017 - 05:56Uppdaterad: onsdag, 15 november, 2017 - 06:05
  • Bert Häggblom saknar studs i parlamentet. Arkivfoto taget i stadsfullmäktige Foto: Totte Westerlund

Häggblom saknar studs i parlamentet

Obunden samlings Bert Häggblom tycker att lagtinget saknar studs, något som han sade sig ha upplevt tidigare under sin politiska karriär.

- Förr var det ju hedervärt att finansutskottet ändrade förslag och sade att landskapsregeringen bör följa ändring, så fungerar det inte nu, sade Bert Häggblom i talarstolen.
Socialdemokraten Sara Kemetter menade att dagens system är mycket välfungerande, men Häggblom skulle gärna se ett annat system där politikerna blir mer inblandande i vad som bestäms.

- Nu har vi ministerstyre där man kanske inte alla gånger tar tillvara på all den kunskap som förvaltningen besitter, jag är inte odelat positiv till den utveckling som har varit, säger Bert Häggblom.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »