Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 februari, 2018 - 13:28Uppdaterad: torsdag, 8 februari, 2018 - 13:39
  • Flera åtgärder planeras i Guttorp. Bild från landskapsregeringen.

Guttorp får nytt reningsverk för att rädda Träsk

Landskapets fastighetsverk bygger nytt reningsverk för fiskodlingen i Guttorp.

I en rapport beställd av fastighetsverket har konsultfirman WRS AB kommit fram till att sjön Träsk i Sund är kraftigt övergödd, bland annat på grund av utsläpp från fiskodlingen. För att rädda sjön behöver man bygga ett reningsverk för det vatten som släpps ut. Fiskodlingen släpper ut mellan 100 och 170 kilo fosfor per år, beroende på om man tittar på Guttorps egenkontroller eller de siffror som framkommer i rapporten. ÅMHM:s minimikrav för utsläpp av fosfor är 20 kilo per år.

Det planerade reningsverket kostar enligt rapporten cirka 80.000 euro, men Stefan Rumander, vd för landskapets fastighetsverk tror att kostnaderna kan bli aningen högre, gissningvis 100.000 euro.

Fastighetsverket verkställer byggnationen men fiskeribyrån kommer som kund till fastighetsverket att genom hyran stå för de ökade driftskostnaderna.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »