Publicerad: måndag, 2 december, 2019 - 11:36Uppdaterad: måndag, 2 december, 2019 - 17:42

Fredsinstitutet utreder EU-medlemskapets betydelse för Åland

Nu ska Ålands fredsinstitut utreda EU-medlemskapets betydelse för Åland.

I det avtal som landskapsregeringen tecknat med institutet finns bland annat frågeställningen ”Hur har EU-medlemskapet påverkat Ålands möjligheter till självbestämmande och demokratiskt deltagande?”. Man ska även utreda hur andra självstyrda regioner agerar i EU-frågor, hur EU:s miljöpolitik påverkar Åland och vilken betydelse den fria rörligheten haft. Landskapet har budgeterat cirka 160 000 euro för utredningen som är tänkt att bli färdig i juni 2021.