Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 27 december, 2017 - 11:51Uppdaterad: onsdag, 27 december, 2017 - 17:07
  • Jomala anser att kommunens digitala utveckling hämmas när arkivplanen försenas. Foto: Malin Lundberg.

Försenad arkivplan hämmar digital utveckling

Jomala kommuns arkivplan är ännu inte fastställd och det hämmar kommunens digitala utveckling. Det säger Mattias Jansryd, kommunsekreterare i Jomala.

Man har nu väntat i ett och ett halvt år på besked om fastställandet men ännu inte ens fått ett formellt beslut om arkivplanen är godkänd eller inte, fast man i flera omgångar påmint landskapsregeringen.

- Enligt gällande lag ska landskapsregeringen i alla fall handlägga frågan inom tre månader men nu har vi väntat i ett och ett halvt år på beslut, säger Mattias Jansryd.

Arkivplanen behövs för att kunna gallra i arkivet och enligt gällande regler får handlingar under 10 år arkiveras elektroniskt. Men då arkivplanen inte är godkänd kan man inte använda sina digitala hjälpmedel.

- Vårt arkiv börjar bli väldigt fullt och vi vill gallra ordentligt men det kan vi inte göra utan en fastställd arkivplan, säger Mattias Jansryd.

Vi har varken nått Åke Söderlund eller Rainer Juslin på landskapsregeringen för en kommentar.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »